Новини

Міжнародний фонд “Відродження” за програмою “Верховенство права” оголошує у 2010 році наступні конкурси

26.08.10

Місія Фонду — фінансово та організаційно сприяти становленню відкритого, демократичного суспільства в Україні шляхом підтримки важливих для його розвитку громадських ініціатив. Міжнародний фонд "Відродження" (МФВ) фінансово підтримує проекти і програми, що посилюють вплив громадянського суспільства в Україні, зокрема, сприяють становленню верховенства права, розвиткові незалежних засобів масової інформації, інформаційних ресурсів для відкритого суспільства, освіті, реформам у сфері охорони здоров’я, розвиткові національних меншин та їх інтеґрації в суспільство України.

Мета програми “Верховенство права” – підтримати ініціативи громадянського суспільства, спрямовані на захист прав людини та основоположних свобод, сприяти підвищенню правової свідомості та громадської активності на центральному та місцевих рівнях.

1. Конкурс “Реалізація місцевих правозахисних ініціатив -1”

Мета конкурсу –  підтримати місцеві ініціативи громадських організацій у сфері захисту прав людини.

Учасники конкурсу: неприбуткові організації, зокрема благодійні фонди, громадські організації: Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Харківської, Херсонської областей та АР Крим

Пріоритети конкурсу:

Тематичні напрями діяльності:

·        доступ до інформації про діяльність влади;·        протидія дискримінації;·        права людини у закладах закритого типу;·        права людини та органи правопорядку;·        захист трудових прав;·         право власностi;·        пiдприємницькi права;·        свобода мирних зібрань

 Форми діяльності:

·        дослідження та моніторинг дотримання прав людини, розробка пропозицій щодо покращення ситуації; ·        проведення громадських правозахисних кампаній; ·        використання позасудових, зокрема адміністративних, та судових механiзмів захисту прав людини Проекти, що передбачають проведення моніторингових досліджень, мають містити методологію моніторингу та механізми поширення інформації про результати проведеної роботи. Підтримка не надаватиметься проектам, що передбачають виключно проведення правопросвітницьких заходів.

Термін виконання проекту не повинен перевищувати 1 рік.

Максимальний розмір гранту — 65 000 грн.

Останній термін подання проектів —  10 вересня 2010 року.

Результати розгляду проектів за конкурсом будуть оголошені до 30 жовтня 2010 року.

 

 

2. Конкурс “Реалізація місцевих правозахисних ініціатив - 2

Мета конкурсу –  підтримати місцеві ініціативи громадських організацій у сфері захисту прав людини.

Учасники конкурсу: неприбуткові організації, зокрема благодійні фонди, громадські організації: Вінницької, Житомирської, Кіровоградської, Сумської, Черкаської та Чернігівської областей

Пріоритети конкурсу:

Тематичні напрями діяльності:

·        доступ до інформації про діяльність влади;·        протидія дискримінації; ·        права людини у закладах закритого типу;·        права людини та органи правопорядку;·        захист трудових прав;·        право власностi;·        пiдприємницькi права;·         свобода мирних зібрань

 Форми діяльності:

·        дослідження та моніторинг дотримання прав людини, розробка пропозицій щодо покращення ситуації; ·        проведення громадських правозахисних кампаній; ·        використання позасудових, зокрема адміністративних, та судових механiзмів захисту прав людини  Проекти, що передбачають проведення моніторингових досліджень, мають містити методологію моніторингу та механізми поширення інформації про результати проведеної роботи. Не надаватиметься підтримка проектам, що передбачають виключно проведення правопросвітницьких заходів.

 

Термін виконання проекту не повинен перевищувати 1 рік.

Максимальний розмір гранту — 65 000 грн.

Останній термін подання проектів —  8 жовтня 2010 року.

Результати розгляду проектів за конкурсом будуть оголошені до 25 листопада 2010 року.

 

Загальний бюджет місцевих конкурсів – 720 400 грн.

 

3. Конкурс “Захист економічних прав”

 

Мета конкурсу – сприяти реалізації ініціатив організацій громадянського суспільства, спрямованих на підтримку та захист основних економічних прав

 

Учасники конкурсу: неприбуткові організації, зокрема благодійні фонди, громадські організації, професійні  спілки

 

Пріоритети конкурсу:

 

Тематичні напрями діяльності:

 

  • право власності (спори громадян із державними органами, місцевим самоврядуванням або бізнесом);
  • право користування об’єктами державної та комунальної власності (в тому числі прибережна територія, зони відпочинку, заклади освіти, відпочинку, тощо);
  • право на працю (право об’єднуватися у професійні спілки, право на страйк, вирішення колективних трудових спорів, використання процедур МОП та Європейської Соціальної хартії);
  • право на участь у професійних спілках, право на страйк;
  • право на підприємницьку діяльність.

 

Форми діяльності:

 

  • дослідження стану реалізації та аналіз перешкод;
  • проведення громадських правозахисних кампаній;
  • використання судових, адміністративних та інших механізмів захисту;
  • звернення до міжнародних механізмів захисту економічних прав (ООН, Рада Європи, Міжнародна Організація Праці)

 

Перевага буде надавитися проектам, діяльність яких поширюватиметься на
декілька регіонів України. Не підтримуватимуться проекти, що передбачають виключно проведення правопросвітницьких заходів.
 

 

Термін виконання проекту не повинен перевищувати 1 рік.

Максимальний розмір гранту —  100 000 грн.

Загальний бюджет конкурсу – 300 000 грн.

Останній термін подання проектів —  17 вересня 2010 року.

Результати розгляду проектів за конкурсом будуть оголошені до 30 жовтня 2010 року.

 

 

Від одного апліканта на кожен конкурс може бути подано не більше одного проекту.

 

 

 Критерії оцінки проектів за програмою “Верховенство права”:

·        відповідність меті й пріоритетним напрямам програми;

·        передбачена проектами комплексність підходів до вирішення проблем;

·        практична спрямованість результатів проектів;

·        бажаний досвід організації у проведенні заходів, передбачених проектом;

·        реалістичність виконання проекту, наявність чіткого плану його реалізації, визначеність очікуваних результатів;

·        зваженість бюджету

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

·        Проекти, що надійдуть після вказаного в оголошенні терміну, не розглядатимуться.

·        Для кожного конкурсу Програми є своя аплікаційна форма

·        Дата подання проекту визначається за поштовим штемпелем.

·        Програма не надає ґрантів прибутковим організаціям, політичним партіям, релігійним громадам і приватним (фізичним) особам.

·        Надіслані факсом та лише електронною поштою проекти не розглядатимуться.

·        Подані на конкурс матеріали не повертаються й не рецензуються.

·        Про результати конкурсів учасників повідомлять листом.

·        Остаточне рішення щодо проекту або заявки перегляду не підлягає.

·        Причини відмови в підтримці проекту не повідомляються.

 

Проекти оформлюються за стандартними аплікаційними формами Фонду. Оригінал проекту та 3 копії подаються або надсилаються поштою за адресою:

 

Міжнародний фонд “Відродження”, вул. Артема, 46, м. Київ, 04053,

Відділ управління проектами.

 

Проект також обов’язково має бути надісланий на електронну адресу:

 rol@irf.kiev.ua

 

Фонд офіційно підтверджує факт отримання проектів листом, який надсилається аплікантам упродовж 7 днів з моменту отримання кореспонденції.

 

Проектні форми можна отримати:

 

1.      Звичайною поштою, попередньо надіславши запит директору програми, за адресою:

Міжнародний фонд “Відродження”, вул. Артема, 46, м. Київ, 04053;

2.      На веб-сторінці МФВ:  http://www.irf.ua

 

Контактні особи:

 

Роман Романов, директор програми

Електронна пошта: romanov@irf.kiev.ua

 

Ліана Мороз, менеджер  програми

Електронна пошта: moroz@irf.kiev.ua

 

Маряна Мазур, асистент програми

Електронна пошта: mazur@irf.kiev.ua

 

Тел./факс: (044) 482-03-63

Факс: (044) 486-76-29